Tôi nợ em một mùa đông đầy nắngMột mùa hè sương lãng đãng chân mây